Voorwaarden

Bootsystems hanteert algemene voorwaarden zoals bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer: 30197653.
Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.